Molta Ruta

Guies de muntanya Molta Ruta
Oriol Poblet
Jordi Pérez